Frauen Heinrichs VIII. oder ein Armer (zum) König - Tickets

Veranstalter: Jihočeské divadlo, p.o
15.–20. 7. 2024
660 – 2063 Kč

Theater

Nachrichten

Zrušená představení Jihočeského divadla

Vstupné se vrací v místě zakoupení vstupenek, nejpozději však do 30 dnů od nekonání představení. Pokud jste si na představení zakoupili eVstupenku, žádost o vrácení vstupného včetně kopie eVstupenky a čísla účtu zasílejte na adresu: pokladna@jihoceskedivadlo.cz    10.7.2024 - Ženy Jindřicha VIII.  

Read more

Zrušená představení

KEKS rock live - 26.7.2024
Představení jsou zrušená bez náhrady. Zakoupené vstupenky se vrací v místě zakoupení, nejpozději však do 30 dnů!        

Read more